Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Evidence nahlédnutí do protokolu o výběru dodavatele  /  Zpřístupnění protokolu o výběru dodavatele v e-tržišti

Výpis systémových zpráv

Zpřístupnění protokolu o výběru dodavatele v e-tržišti

ET-010-030-020-29-030

Zadavatel zpřístupní v e-tržišti protokol vytvořený v aktivitě „S28-010 – Příprava protokolu o výběru dodavatele“ dodavateli, od kterého obdržel žádost. Protokol zůstane dodavateli zpřístupněný až do okamžiku uzavření smlouvy/zrušení zadávacího řízení. U protokolu o výběru dodavatele by měl být evidován seznam doručených žádostí s následujícími údaji

  • Pořadové číslo žádosti automaticky přidělené systémem

  • Identifikace dodavatele, který žádost zaslal

  • Datum a čas zpřístupnění protokolu dodavateli automaticky evidované systémem

  • Datum a čas, kdy si dodavatel poprvé protokol zobrazil, automaticky evidované systémem

Kontextová navigace