Výpis systémových zpráv

Posouzení kvalifikace

ET-010-030-020-13

Zadavatel (komise) posuzuje prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v zákoně či v zadávací dokumentaci. V případě neprokázání splnění kvalifikačních požadavků zadavatel dodavatele vyloučí (komise dá zadavateli podnět pro vyloučení). Pokud je VZ dělena na části, kvalifikace je posuzována u všech nabídek, které byly do jednotlivých částí podány, samostatně pro každou část VZ. Procesem musí projít všechny nabídky, které prošly kontrolou úplnosti v rámci otevírání nabídek, a zadavatel rozhodl, že jsou úplné.

Kontextová navigace