Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Posouzení kvalifikace  /  Posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

Výpis systémových zpráv

Posouzení prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

ET-010-030-020-13-010

Zadavatel posuzuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele z hlediska požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Do systému zaeviduje výsledek volbou ANO/NE.

Kontextová navigace