Výpis systémových zpráv

Vyřazení nabídky

ET-010-030-020-13-020

Vyřazení nabídky musí zadavatel řádně odůvodnit v textovém poli.

Kontextová navigace