Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Povodí Ohře, státní podnik

Výpis systémových zpráv

Povodí Ohře, státní podnik

Název: Povodí Ohře, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Tel (ústředna): +420 474 636 111
Fax (ústředna): +420 474 624 200
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/povodi-ohre-statni-podnik
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz
Kontaktní osoba: Beržinský Miroslav
Webová adresa: http://www.poh.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Bezručova 4219
Obec: 43003 Chomutov Chomutov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka aktivních prvků sítě WAN 19.07.2016 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks centrálního routeru pro lokalitu podnikového ředitelství a 8 ks routerů pro pobočky. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 – zadání veřejné zakázky. Zadáno
VZ Dodávka malého transportního vozidla 24.05.2016 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Dodávka malého transportního vozidla“ a to v rozsahu, za podmínek a bližší specifikace níže uvedených. Zadáno
VZ Potápěčské práce 2016 04.05.2016 10:00
Potápěčské práce na jednotlivých vodních dílech viz. příloha - Seznam VD s rozsahem požadovaných prací v členění: závod Karlovy Vary závod Chomutov závod Terezín Zadáno
VZ Dodávka licencí Lotus Notes pro infrastrukturu Informačního systému... 15.04.2016 11:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh ekonomicky nejvýhodnějšího licenčního modelu systému Lotus Notes pro Informační systém zadavatele, dodávka licencí a podpora při instalaci na definovaném vzorku serverů. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 – zadání veřejné zakázky. Zadáno
VZ Dodávka kancelářských potřeb 2016/II - 2016/III 17.03.2016 11:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových kancelářských potřeb pro období II. a III. kvartál roku 2016 pro Povodí Ohře, státní podnik. Předmět a rozsah plnění je stanoven technickými podmínkami v příloze č. 1 – cenová kalkulace, v příloze č. 2 – katalog kancelářských potřeb a v příloze č. 3 – vzorovým návrhem kupní smlouvy. Zadáno
1 2 3 4 5 ... 10
Identifikátor profilu zadavatele: 514442
Předchozí profily zadavatele: http://www.softender.cz/poh
Bankovní spojení: Povodí Ohře, státní podnik
Název účtu: Povodí Ohře, státní podnik
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 9137441
Kód banky: 0100
IBAN: CZ6101000000000009137441
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace