Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Povodí Ohře, státní podnik

Výpis systémových zpráv

Povodí Ohře, státní podnik

Název: Povodí Ohře, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Tel (ústředna): +420 474 636 111
Fax (ústředna): +420 474 624 200
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/povodi-ohre-statni-podnik
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz
Kontaktní osoba: Beržinský Miroslav
Webová adresa: http://www.poh.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Bezručova 4219
Obec: 43003 Chomutov Chomutov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Úklidové služby 2015 24.11.2014 11:00
Předmětem zakázky je poskytnutí komplexních úklidových služeb a to dle technických podmínek, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Zakázka se dělí na tři části dle míst výkonu úklidových prací. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí zakázky, nebo pouze do některé části zakázky. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Na každou část zakázky bude uzavřena smlouva.... Zadáno
VZ Dodávky pneumatik 2014/II 17.09.2014 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nových homologovaných pneumatik. Předmět a rozsah plnění je stanoven technickými podmínkami a tabulkou – cenová kalkulace, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace. Zadáno
VZ Dodávka pneumatik 2014 11.03.2014 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových homologovaných pneumatik. Zadáno
1 ... 8 9 10
Identifikátor profilu zadavatele: 514442
Předchozí profily zadavatele: http://www.softender.cz/poh
Bankovní spojení: Povodí Ohře, státní podnik
Název účtu: Povodí Ohře, státní podnik
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 9137441
Kód banky: 0100
IBAN: CZ6101000000000009137441
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace