Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Povodí Ohře, státní podnik

Výpis systémových zpráv

Povodí Ohře, státní podnik

Název: Povodí Ohře, státní podnik
Právní forma: Státní podnik
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Tel (ústředna): +420 474 636 111
Fax (ústředna): +420 474 624 200
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/povodi-ohre-statni-podnik
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz
Kontaktní osoba: Beržinský Miroslav
Webová adresa: http://www.poh.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Bezručova 4219
Obec: 43003 Chomutov Chomutov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka kolového traktoru 17.03.2016 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Dodávka kolového traktoru“ a to v rozsahu, za podmínek a bližších specifikací uvedených ve výzvě pro podání nabídky. Zadáno
VZ Dodávky pneumatik 2016/I 24.02.2016 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nových homologovaných pneumatik na osobní a nákladní automobily. Předmět a rozsah plnění je stanoven technickými podmínkami, návrhem kupní smlouvy, Výzvou k podání nabídky v textové podobě a tabulkou – cenová kalkulace, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 textové Výzvy. Zadáno
VZ VD Kadaň - oprava provizorního hrazení 29.01.2016 09:00
viz.: Výzva k podání nabídky: VD Kadaň - oprava provizorního hrazení + další přílohy zadávací dokumrntsce Zrušeno
VZ VD Všechlapy - oprava kuželového uzávěru DN 500 25.01.2016 09:00
viz.: Výzva k podání nabídky: VD Všechlapy - oprava kuželového uzávěru DN 500 + další přílohy zadávací dokumentace Zadáno
VZ VD Skalka - oprava 2ks přímočarých hydromotorů klapky 22.01.2016 09:00
viz.: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce textová část „VD Skalka - oprava 2ks přímočarých hydromotorů klapky“ Zadáno
1 ... 2 3 4 5 6 ... 10
Identifikátor profilu zadavatele: 514442
Předchozí profily zadavatele: http://www.softender.cz/poh
Bankovní spojení: Povodí Ohře, státní podnik
Název účtu: Povodí Ohře, státní podnik
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 9137441
Kód banky: 0100
IBAN: CZ6101000000000009137441
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace