Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka malého transportního…

Výpis systémových zpráv

Dodávka malého transportního vozidla

Systémové číslo: T002/16/V00038358
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 11.05.2016 09:32
Lhůta pro podání nabídky 24.05.2016 09:00
Otevíraní obálek 24.05.2016 09:05

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Dodávka malého transportního vozidla“ a to v rozsahu, za podmínek a bližší specifikace níže uvedených.

metodická nápověda

Kontextová navigace