Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT Software 602 LTD SDK + Signer a Software 602 SecuSign SDK včetně...
Předmětem poptávky je dodávka produktu (licencí) Software 602 LTD SDK + Signer pro dva produkční a dva testovací servery. Dále je poptáván produkt Software 602 SecuSign SDK, rovněž pro dva produkční a dva testovací servery. Součástí dodávky bude zajištění minimálně roční maintenace uvedených produktů spočívající zejména v nároku na průběžné aktualizace a nové verze výše uvedených produktů.... Neukončeno
PT Zajištění provozu dohledových nástrojů MZe a migrace OMU na OMi
Předmětem tohoto průzkumu trhu je získání přehledu o cenových kalkulacích za provoz, podporu a rozvoj dohledových nástrojů. Zároveň tak i provedení jednorázové migrace OMU na OMi. Neukončeno
PT Apple Business Manager
Předmětem průzkumu je pořízení licencí/přístupů k Apple Business Manager (https://www.apple.com/cz/business/it/) a jeho nasazení do provozu. Požadujeme nabídku pro minimálně 101 spravovaných zařízení Apple. V nabídce bude také vyznačena cena za jedno připojené zařízení, pokud toto výrobce poskytuje. Neukončeno
PT Pořízení a implementace SAM nástroje (nový průzkum)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, nasazení a podpora nástroje identifikace a správa softwarového vybavení MZe (dále jen „SAM nástroj“). Zadavatel akceptuje a poptává SAM nástroj v podobě dodávky licencovaného software nebo v podobě dodávky služby (SaaS). V případě služby jsou součástí dodávky a ceny také konzultační služby po dobu 3 let v celkovém rozsahu 90 MD, tj. 30 MD/rok s tím, že při... Neukončeno
VZ Zajištění správy obsahové náplně portálu eAGRI na roky 2019 - 2020 07.01.2019 12:00
Zajištění tvorby obsahové náplně portálu eAGRI (www.eagri.cz) v české a anglické jazykové verzi. Zadáno
1 ... 2 12 20 21 22 23 24 32 42 122 ... 210
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace