Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Novinky  /  Elektronické tržiště Gemin má za sebou dva měsíce provozu

Výpis systémových zpráv

Elektronické tržiště Gemin má za sebou dva měsíce provozu

Elektronické tržiště Gemin bylo spuštěno 3. května na základě úspěšně dokončeného akceptačního řízení. Květen a červen podle usnesení vlády č. 222/2012 bylo možné ze strany zadavatelů tržiště využívat dobrovolně. Připomínáme, že od 1.7. už platí povinnost.

Veřejné zakázky

V rámci dobrovolného využívání elektronického tržiště bylo zadáno 16 zakázek a z toho 14 úspěšně vysoutěžilo dodavatele. Dvě zakázky byly zrušeny pro nedostatek nabídek.

Zadavatelé

Zakázky zadávalo pět zadavatelů, nejaktivnější zadavatel je Úřad vlády ČR. Elektronické tržiště využila i škola, pro kterou jeho používání od 1.7. není povinné.

Zadavatelpočet zakázek
Úřad vlády ČR 7
Ministerstvo pro místní rozvoj 4
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 2
Česká inspekce životního prostředí 2
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 1

Nejvyužívanější postup zadání byla otevřená výzva, což znamená, že zakázky byly transparentně otevřeny všem dodavatelům.

Dostupnost

Dostupnost tržiště je důležitá pro úspěšný průběh zadávacích řízení. Během května a června elektronické tržiště Gemin nemělo žádný neplánovaný výpadek.

měsícdostupnost
květen 99,991%
červen 99,907%

Měření probíhá každé dvě minuty nezávislou službou.

Kontextová navigace