Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Úřad vlády…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
Tel (ústředna): +420 224002111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-vlady-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.vlada.cz
Kontaktní osoba: Dyntera Smékal Pavel
Webová adresa: http://www.vlada.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: nábř. E. Beneše 128/4
Obec: 118 01 Praha 1 Malá Strana
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Servisní podpora zálohovací knihovny Quantum Scalar i500 včetně LTO-4 FC... 27.03.2017 10:00
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je servisní podpora zálohovací knihovny Quantum Scalar i500 včetně LTO-4 FC mechanik na období 01.06.2017 – 31.05.2018 (detailní specifikace je uvedena níže). Servisní podpora bude poskytována v rámci servisního programu výrobce zařízení. Termín plnění do 21 dní od účinnosti oboustranně podepsané objednávky. Vybraný dodavatel je povinen... Neukončeno
VZ Nákup/dodání 8 ks kancelářských křesel 27.03.2017 08:55
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 8 kusů kancelářských křesel s nosností do 160 kg. Součástí VZ je atest výrobku ze Státního zkušebního úřadu, nebo certifikát GS platný pro Evropu nebo prohlášení o shodě podle §13 Zákona 22/1997 Sb. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění... Neukončeno
VZ Nákup/dodání 3 ks kávovarů 27.03.2017 09:55
Předmětem veřejné zakázky je nákup/dodávka 3 ks automatických kávovarů na přípravu espressa a cappuccina. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění, recyklační, autorské i jiné poplatky. Termín... Neukončeno
VZ Provádění pravidelných servisních prohlídek klimatizace a... 31.03.2017 08:00
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli řádně a včas služby spočívající v pravidelných servisních prohlídkách klimatizace a vzduchotechniky místností v 2. NP objektu objednatele dle požadavků a v termínech stanovených objednate-lem a platnými právními předpisy a ostatními předpisy. Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb.,... Neukončeno
VZ Nákup 12 ks stojanových věšáků 17.03.2017 09:00
Předmětem VZ je nákup/dodání 12 ks dřevěných stojanových věšáků. Výrobek musí vzhledově odpovídat fotografii (v příloze). Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Termín dodání 14 od doručení objednávky dodavateli. Cena bude uvedena jako celková zahrnující... Neukončeno
1 2 3 11 21 101 ... 155
Identifikátor profilu zadavatele: 357532
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace