Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Úřad vlády…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
Tel (ústředna): +420 224002111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-vlady-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.vlada.cz
Kontaktní osoba: Dyntera Smékal Pavel
Webová adresa: http://www.vlada.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: nábř. E. Beneše 128/4
Obec: 118 01 Praha 1 Malá Strana
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup baterií do nouzových svítidel 28.04.2017 08:00
Předmětem výběrového řízení je nákup/dodávka baterií do nouzových svítidel. Doprava na místo plnění zahrnuta v ceně. Splatnost faktury minimálně 21 dní. Cena bude uvedena jako celková zahrnující veškeré poplatky. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů.... Neukončeno
VZ Dodávka prezentační a projekční techniky 24.04.2017 12:00
Předmětem výběrového řízení je dodávka prezentační a projekční techniky dle specifikace uvedené v popisu předmětu VZ. Zakázka bude dodána na adresu zadavatele. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při... Neukončeno
VZ Dodávka LTE USB modemů 21.04.2017 12:00
Předmětem výběrového řízení je dodávka LTE USB modemů dle specifikace uvedené v popisu předmětu VZ. Zakázka bude dodána na adresu zadavatele. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v... Zrušeno
VZ Nákup zařízení na vazbu V2 26.04.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je koupě zařízení na vazbu V2 pro pracoviště polygrafie Úřadu vlády ČR. === Splatnost faktury do 21 dní. === Nabídková cena bude uvedena jako celková cena zahrnující dopravu do místa plnění, manipulaci, instalaci, zaškolení pracovníků obsluhy a veškeré další možné související poplatky. === Prodávající odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v... Neukončeno
VZ Pořízení IT materiálu 21.04.2017 11:00
Předmětem veřejné zakázky je pořízení IT materiálu dle specifikace níže. Termín plnění do 21 dní od účinnosti oboustranně podepsané objednávky. Plnění vzniká dnem oboustranně podepsané objednávky, přičemž objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou objednávku do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak... Neukončeno
1 2 3 11 21 101 ... 159
Identifikátor profilu zadavatele: 357532
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace