Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Úřad vlády…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
Tel (ústředna): +420 224002111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-vlady-ceske-republiky
Kontaktní osoba: organizace Administrátor

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: nábř. E. Beneše 128/4
Obec: 118 01 Praha 1 Malá Strana
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka mobilních telefonů 22.06.2017 09:00
Předmětem výběrového řízení je nákup a dodávka mobilní telefonní techniky dle specifikace uvedené v popisu předmětu VZ. Dodavatel uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění požadovaných technických parametrů. Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu... Zadáno
VZ Nákup mobilních telefonů 19.06.2017 12:00
Předmětem výběrového řízení je dodávka mobilních telefonů dle specifikace uvedené v popisu předmětu VZ. Zakázka bude dodána na adresu zadavatele. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání... Zadáno
VZ Dodávka spotřebního materiálu pro kopírovací stroje KYOCERA 19.06.2017 10:00
Předmětem výběrového řízení je dodávka spotřebního materiálu pro multifunkční kopírovací stroje KYOCERA TASKalfa dle specifikace uvedené v popisu předmětu VZ. Zakázka bude dodána na adresu zadavatele. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Dodavatel... Zadáno
VZ Reklamní předměty 16.06.2017 09:30
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka reklamních předmětů, potištěných zadavatelem stanoveným designem, konkrétně logem Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR. === Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů.=== Termín... Zadáno
VZ Podpora zařízení Extreme Networks 20.06.2017 12:00
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení technické podpory zařízení Extreme Networks o 12 měsíců. Celkem se jedná o 90 zařízení, která zajišťují síťový provoz. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v této výzvě, zejména pak v příloze B (vzor smlouvy). Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou smlouvu do 5 dnů od jejího doručení dodavateli. Pokud tak... Zadáno
1 2 3 11 21 101 ... 163
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace