Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Úřad vlády…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
Tel (ústředna): +420 224002111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-vlady-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.vlada.cz
Kontaktní osoba: Dyntera Smékal Pavel
Webová adresa: http://www.vlada.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: nábř. E. Beneše 128/4
Obec: 118 01 Praha 1 Malá Strana
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Pořízení originálních tonerů 31.05.2017 10:00
Předmětem výběrového řízení je nákup originálních tonerů do tiskáren HP, Samsung, OKI. Zadavatel umožňuje dodání multipack balení (balení obsahující 2 až 3 ks stejných tonerů). Dodavatel uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Dodavatel odpovídá za vady... Neukončeno
VZ Nákup mikrovlnných trub 01.06.2017 12:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup/dodání 5 ks mikrovlnných trub. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu veřejné zakázky tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. Termín dodání 14 od doručení objednávky dodavateli. Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění,... Neukončeno
VZ Nákup chladniček 29.05.2017 08:55
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je nákup/dodání 10 ks chladniček. Uchazeč uvede v popisu předmětu nabídky jednoznačnou specifikaci nebo jednoznačnou identifikaci předmětu VZ tak, aby bylo možné prověřit splnění technických parametrů. == Termín dodání 14 od doručení objednávky dodavateli. == Cena bude uvedena jako celková zahrnující dopravu do místa plnění, recyklační,... Neukončeno
VZ Pořízení SW na přepis hlasu na text 18.05.2017 11:00
Předmětem veřejné zakázky je pořízení dvou licencí SW na přepis hlasu na text včetně podpory na 12 měsíců viz popis níže. Termín plnění je do 21 dní od účinnosti oboustranně podepsané objednávky. Plnění vzniká dnem oboustranně podepsané objednávky, přičemž objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Vybraný dodavatel je povinen doručit zadavateli zpět podepsanou objednávku... Neukončeno
VZ Rozšíření pokrytí bezdrátového telefonního systému DECT Cordless 22.05.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro zajištění rozšíření pokrytí signálem pro bezdrátový telefonní systém DECT Cordless provozovaný zadavatelem v rámci komunikačního systému OpenScape 4000 ver. 7 v 19" provedení. Montáž a instalace zařízení není předmětem této veřejné zakázky. Dodavatel odpovídá za vady zboží zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční doby, a to za... Neukončeno
1 2 3 11 21 101 ... 162
Identifikátor profilu zadavatele: 357532
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace