Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Protokol o výběru dodavatele  /  Příprava protokolu o výběru dodavatele

Výpis systémových zpráv

Příprava protokolu o výběru dodavatele

ET-010-030-030-28-010

Zadavatel vyplní formulář T28. Zadavatel je při přechodu do dalšího kroku systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu (uživatel dostane na výběr) – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když tak stanovil dříve.

Kontextová navigace