Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Protokol o výběru dodavatele

Výpis systémových zpráv

Protokol o výběru dodavatele

ET-010-030-030-28

V rámci procesu je vytvořen protokol o výběru dodavatele. Protokol shrnuje výsledky otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek.

Kontextová navigace