Výpis systémových zpráv

Posunutí začátku aukčního kola

ET-010-030-030-24-010

Zadavatel změní datum zahájení a ukončení aukčního kola (příp. dalších kol). Původní data jsou však v systému i nadále evidována, a to i v případě že bylo některé datum měněno víckrát. Do textového pole musí zadavatel uvést odůvodnění.

Kontextová navigace