Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – otevřená výzva  /  Posunutí začátku aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Posunutí začátku aukčního kola

ET-010-030-030-24

Zadavatel může posunout začátek aukčního kola, např. z důvodu podání námitek či technických problémů. Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, posune se začátek aukčního kola u všech částí zároveň.

Kontextová navigace