Výpis systémových zpráv

Zrušení zadávacího řízení

ET-010-030-020-40-010

Zadavatel zruší zadávací řízení, tj. veřejnou zakázku převede do stavu „zrušeno“. V e-tržišti uvede odůvodnění svého rozhodnutí. Zrušením zadávacího řízení došlo k ukončení všech úkonů v rámci zadávacího řízení. Je možné přikládat informace a dokumenty k již provedeným úkonům, není však možné posunout VZ do další aktivity.

Pokud byla VZ rozdělena na části, zadavatel může zrušit buď všechny části VZ zároveň či pouze některé. V druhém případě musí identifikovat, k jaké části se zrušení zadávacího řízení vztahuje. Zadavatel zaznamená datum a čas, kdy rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Kontextová navigace