Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Zrušení zadávacího řízení mimo režim ZVZ

Výpis systémových zpráv

Zrušení zadávacího řízení mimo režim ZVZ

ET-010-030-020-40

Zadavatel zadávací řízení zruší a při přípravě oznámení o zrušení zadávacího řízení v e-tržišti řádně odůvodní. Oznámení v e-tržišti následně uveřejní.

Kontextová navigace