Výpis systémových zpráv

Odůvodnění rozhodnutí

ET-010-030-020-31-020

Zadavatel do textového pole či formou přílohy odůvodní své rozhodnutí. Dále zvolí, kdo provede posouzení a hodnocení nabídek, a to výběrem jedné z následujících možností: buď zadavatel nebo hodnotící komise. Informace o původním posouzení a hodnocení nabídek musí zůstat zaevidována v e-tržišti.

Kontextová navigace