Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídky

Výpis systémových zpráv

Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídky

ET-010-030-020-31

Pokud zadavatel zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem či pravidly e-tržišť, rozhodne o novém posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení zdůvodní. Nové posouzení a hodnocení nabídek buď provede zadavatel sám nebo ustanoví novou hodnotící komisi.

Kontextová navigace