Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Zrušení aukčního kola  /  Upozornění na zrušení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Upozornění na zrušení aukčního kola

ET-010-030-020-26-040

Systém v aukční síni automaticky uvede upozornění, které bude dodavatelům přístupné, že bylo aukční kolo zrušeno (např. formou pop-up okna, prostřednictvím chatu apod.). U této informace bude uvedeno přesné nové datum a čas, kdy bude aukční kolo opětovně zahájeno, příp. posunutá data a časy následného aukčního kola (příp. aukčních kol).

Při výpadku systému či jiných technických problémech se tato informace objeví ihned po obnovení řádného fungování e-tržiště.

Kontextová navigace