Výpis systémových zpráv

Zrušení aukčního kola

ET-010-030-020-26

Zadavatel může kdykoliv v průběhu aukčního kola aukční kolo zrušit, pokud splní požadavky stanovené v Pravidlech e-aukce. Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, bude aukční kolo zrušeno u všech částí zároveň.

Kontextová navigace