Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Přerušení aukčního kola  /  Upozornění na přerušení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Upozornění na přerušení aukčního kola

ET-010-030-020-25-040

Systém v aukční síni automaticky uvede upozornění, které bude dodavatelům přístupné, že bylo aukční kolo přerušeno (např. formou pop-up okna, prostřednictvím chatu apod.). U této informace bude uvedeno přesné nové datum a čas pokračování aukčního kola, příp. posunutá data a časy následného aukčního kola (příp. aukčních kol).

Kontextová navigace