Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Přerušení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Přerušení aukčního kola

ET-010-030-020-25

Zadavatel má možnost kdykoliv v průběhu aukčního kola aukční kolo přerušit, pokud splní požadavky stanovené v Pravidlech e-aukce. Vždy je evidováno, k jakému aukčnímu kolu se aktivity vztahují.

Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, bude aukční kolo přerušeno u všech částí zároveň.

Pokud došlo k výpadku systému v důsledku technických problémů, dodavatelé budou o přerušení informování zpětně. Budou provedeny veškeré aktivity v rámci tohoto subprocesu (vyjma příkazu k přerušení aukčního kola), ale zpětně.

Kontextová navigace