Výpis systémových zpráv

Prodloužení aukčního kola

ET-010-030-020-23-010

Zadavatel mění datum ukončení daného aukčního kola, které bylo původně uvedeno. Původní datum však je v systému i nadále evidováno. Do textového pole zadavatel uvede odůvodnění.

Zadavatel má možnost změnit data a časy zahájení a ukončení následných aukčních kol.

Na základě své aktivity (příkazu) následně kolo prodlouží – toto není možné provést, dokud své rozhodnutí zadavatel neodůvodní.

Aukční kolo nelze prodloužit, pokud již bylo ukončeno.

Kontextová navigace