Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Manuální prodloužení aukčního kola

Výpis systémových zpráv

Manuální prodloužení aukčního kola

ET-010-030-020-23

Zadavatel může v průběhu aukčního kola toto kolo manuálně prodloužit, např. z důvodu technických problémů. Pokud je VZ rozdělena na části a e-aukce pro všechny části probíhá současně, prodlouží se aukční kolo u všech částí zároveň o stejnou dobu (tj. ukončení částí proběhne v nově stanovený shodný okamžik).

Kontextová navigace