Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Hodnocení nabídek  /  Zaevidování výsledků hodnocení dílčích sub/kritérií

Výpis systémových zpráv

Zaevidování výsledků hodnocení dílčích sub/kritérií

ET-010-030-020-16-030

Hodnotící komise vyhodnotí nabídky podle kvalitativních hodnotících kritérií mimo systém a zadavatel následně do systému zaeviduje počty bodů u těchto hodnotících kritérií. U každého takového kritéria musí být alespoň jedné nabídce přiděleno 100 bodů. Pokud tomu tak není, systém na tuto skutečnost zadavatele upozorní a neumožní mu přejít do dalšího kroku.

Kontextová navigace