Výpis systémových zpráv

Vyřazení nabídky

ET-010-030-020-15-030

Systém nabídku automaticky označí jako vyřazenou na základě aktivity zadavatele „Posouzení nabídky“ . Zadavatel k vyřazené nabídce uvede do textového pole odůvodnění pro její vyřazení.

Kontextová navigace