Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Posouzení nabídek  /  Určení, vztahuje-li se na nabídku ustanovení §101 odst. 5 ZVZ

Výpis systémových zpráv

Určení, vztahuje-li se na nabídku ustanovení §101 odst. 5 ZVZ

ET-010-030-020-15-020

Zadavatel u nabídky určí, vztahuje-li se na dodavatele, který nabídku podal, ustanovení § 101 odst. 5 ZVZ o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (u VZ zadávaných mimo režim zákona se ustanovení použije analogicky). Systém automaticky rozpozná zdali se jedná o Zjednodušené podlimitní řízení.

Kontextová navigace