Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Poskytování dodatečných informací  /  Odeslání žádosti o poskytnutí dodatečných informací

Výpis systémových zpráv

Odeslání žádosti o poskytnutí dodatečných informací

ET-010-030-020-09-020

Dodavatel odešle vytvořenou žádost o poskytnutí dodatečných informací prostřednictvím e-tržiště. Dodavatel je při odeslání systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu či k připojení elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu – v případě Zjednodušeného Podlimitního Řízení a VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 odst. 3 ZVZ (minitendr) vždy, v ostatních případech pouze když povinnost stanovil zadavatel.

Žádost v Zjednodušeném Podlimitním Řízení je možné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě, že uživatel odešle žádost po lhůtě, systém ho na to upozorní, ale odeslání umožní. V případě zadávacích režimů v rámci VZMR je možné zaslat žádost nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

Kontextová navigace