Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Zadávací režimy  /  VZ malého rozsahu – uzavřená výzva  /  Poskytování dodatečných informací

Výpis systémových zpráv

Poskytování dodatečných informací

ET-010-030-020-09

Dodavatel má právo požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Systém mu umožňuje připravit a odeslat žádost o dodatečné informace. Zadavatel je povinen dodavateli na žádost odpovědět. Systém mu umožňuje připravit a odeslat tuto odpověď na žádost. V rámci procesu dochází také k uveřejnění dodatečných informací v e-tržišti. Dodavatel si může zobrazit veškeré dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k veřejné zakázce na jednom místě.

Kontextová navigace