Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní rostlinolékařská…

Výpis systémových zpráv

Státní rostlinolékařská správa - ČR

Název: Státní rostlinolékařská správa - ČR
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 65349563
DIČ: cz65349563
Tel (ústředna): 235010302
Fax (ústředna): 235010363
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-rostlinolekarska-sprava
Profil zadavatele (www adresa): http://www.srs.cz
Kontaktní osoba: Prošek Aleš
Webová adresa: http://www.srs.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka mobilních tiskáren, multifunkčních zařízení a mobilních scannerů II 18.10.2013 10:00
Předmětem zakázky je dodávka 40 kusů mobilních tiskáren, kusy multifunkčních zařízení a 40 kusů mobilních scannerů. Neukončeno
VZ Dodávka a implementace SW a Middleware (integrační platformy) 10.10.2013 14:00
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na služby. Smlouva o dílo bude uzavřena s jedním uchazečem, který podal nabídku a který se na základě provedeného hodnocení dle dále uvedeného hodnotícího kritéria této zadávací dokumentace umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. Zadáno
VZ Dodávka mobilních tiskáren, multifunkčních zařízení a mobilních scannerů 07.10.2013 10:00
Předmětem zakázky je dodávka 40 kusů mobilních tiskáren, kusy multifunkčních zařízení a 40 kusů mobilních scannerů. Zrušeno
VZ Nákup 2 switchů pro Státní rostlinolékařskou správu 02.09.2013 14:00
Nákup 2 switchů pro Státní rostlinolékařskou správu Zadáno
VZ Nákup 3 serverů pro státní rostlinolékařskou správu 03.07.2013 14:00
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 3 serverů dle specifikace zadavatele (viz příloha č. 3). Zadáno
1 2 3 4 5 ... 8
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 61322011
Kód banky: 0710
IBAN: cz44 0710 0000 0000 6132 2011
SWIFT: CNBACZPP

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace