Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Nemocnice Milosrdných bratří,…

Výpis systémových zpráv

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Název: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 48512478
DIČ: CZ48512478
Tel (ústředna): 532 299 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Zdravotnictví
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/nemocnice-milosrdnych-bratri-prispevkova-organiza
Kontaktní osoba: Ferechová Martina

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Polní 553/3
Obec: 63900 Brno Štýřice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výkon činnosti koordinátora BOZP nad rekonstrukcí lůžkové jednotky 2.NP 05.06.2017 12:00
Předmětem zakázky je výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě zadavatele s názvem „Rekonstrukce lůžkové jednotky na 2.NP včetně šachty“. V tomto smyslu je součástí tohoto závazku výkon všech povinností, které pro příkazce a příkazníka vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Neukončeno
VZ Odstředivka pro hematologické pracoviště 31.05.2017 15:00
Dodávka 1 kusu odstředivky pro hematologické pracoviště dle technické specifikace - příloha č. 1 kupní smlouvy. Provádění pozáručního servisu (BTK, validace a opravy). Neukončeno
VZ Kardiotokografy 29.05.2017 10:00
Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů kardiotokografů dle technické specifikace a poskytování pozáručního servisu. Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat i čtvrtý kus kardiotokografu, a to ve lhůtě do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Neukončeno
VZ Sušící skříň 05.04.2017 15:00
Předmětem zakázky je dodávka sušící skříně pro sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém dezinfektoru a poskytování pozáručního servisu. Neukončeno
VZ Bazénové technologie (UV lampa a měřič a regulátor pro dávkování chlóru) 05.04.2017 15:00
Předmětem zakázky je dodávka bazénové technologie včetně poskytování pozáručního servisu. Zakázka se dělí na dvě části: 1. část veřejné zakázky: UV lampa středotlaká, 2. část veřejné zakázky: měřič a regulátor pro dávkování chlóru, úpravu PH a redox potenciálu vč. vločkovače. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Neukončeno
1 2 3 ... 5
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace