Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Nemocnice Milosrdných bratří,…

Výpis systémových zpráv

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Název: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 48512478
DIČ: CZ48512478
Tel (ústředna): 532 299 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Zdravotnictví
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/nemocnice-milosrdnych-bratri-prispevkova-organiza
Kontaktní osoba: Ferechová Martina

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Polní 553/3
Obec: 63900 Brno Štýřice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nemocnice Milosrdných bratří - oprava v budově LDN 27.03.2017 12:00
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací, konkrétně opravy koupelen pacientů, čistící místnosti a kuchyňky v objektu LDN. Neukončeno
VZ Provádění revizí a kontrol v oblasti požární bezpečnosti 20.02.2017 11:00
Předmětem zakázky je provedení díla, spočívající v provádění periodických kontrol provozuschopnosti a revizí požárně bezpečnostního zařízení. Veškeré revize a kontroly musí být prováděny v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami ČSN a EN a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o... Neukončeno
VZ Servis rozvodů medicinálních plynů 30.01.2017 11:30
Předmětem zakázky je zajištění preventivních bezpečnostně technických kontrol, servisu a revizí medicinálních plynů a dalších činností. Neukončeno
VZ Transportní lehátka 25.01.2017 15:00
Předmětem zakázky je nákup 3 kusů transportních lehátek pro uložení a transport pacientů po lékařském výkonu na endoskopickém centru. Neukončeno
VZ Drobné stavební práce 04.01.2017 14:00
Předmětem zakázky je provádění drobných stavebních prací, jako jsou výkopové práce, dlaždické práce, úpravy povrchů a podlah, bourání apod. Neukončeno
1 2 3 4 ... 5
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace