Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Oprava altánu - geologická expozice Karlova Studánka 06.08.2012 13:00
Oprava šindelové střechy altánu a oprava oken a dveří Zrušeno
VZ Realizace záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český v Kraji... 23.08.2012 12:00
Kosení luk, pastva ovcí, narušování drnu Zadáno
VZ Kosení mohelenských luk - realizace záchranného programu sysla 23.08.2012 12:00
Kosení luk s výskytem sysla obecného Zadáno
VZ Revitalizace geologické expozice v Karlově Studánce 06.08.2012 12:00
provedení komplexní revitalizace stávající venkovní geologické expozice Zrušeno
VZ Výroba smaltovaných tabulí pro označení zvláště chráněných území 03.08.2012 12:00
výroba smaltovaných tabulí dle níže uvedeného popisu pro jednotlivá chráněná území Zadáno
1 ... 245 345 425 435 443 444 445 446
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace