Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Agentura ochrany přírody a…

Výpis systémových zpráv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 62933591
DIČ: CZ62933591
Tel (ústředna): 951 421 242
Fax (ústředna): 951 421 241
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-ceske-republiky
Profil zadavatele (www adresa): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil62933591
Kontaktní osoba: Kasal Petr
Webová adresa: http://www.nature.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kaplanova 1931/1
Obec: 14800 Praha Chodov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Oplocení - PR Bučina u Žďáru 06.08.2012 16:00
Likvidace starého a stavba nového oplocení, včetně vstupních vrat a přelezů okolo přírodníé rezervace Bučina u Žďáru. Zrušeno
VZ Sečení luk v Přírodní památce Podloučky 06.08.2012 08:00
V CHKO Český ráj, v Přírodní památce Podloučky, v k.ú. Loučky u Turnova a v k.ú. Klokočí u Turnova na ploše 4,27 ha provede pokosení travního porostu křovinořezem a následný odvoz pokosené travní hmoty mimo předmětné lokality v termínu do 15. 10. 2012. Zrušeno
VZ Sečení luk v Přírodní památce Podloučky 06.08.2012 08:00
V CHKO Český ráj, v Přírodní památce Podloučky, v k.ú. Loučky u Turnova a k.ú. Klokočí u Turnova na ploše 4,27 ha provede pokosení travního porostu křovinořezem a následný odvoz pokosené travní hmoty. Zrušeno
VZ Oprava altánu - geologická expozice Karlova Studánka 06.08.2012 13:00
Oprava šindelové střechy altánu a oprava oken a dveří Zrušeno
VZ Realizace záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český v Kraji... 23.08.2012 12:00
Kosení luk, pastva ovcí, narušování drnu Zadáno
1 ... 244 344 424 434 442 443 444 445
Identifikátor profilu zadavatele: 347291
Další používaná e-tržiště: www.tendermarket.cz
Bankovní spojení: AOPK ČR
Název účtu: AOPK ČR
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 18228-011
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace