Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Obecné dotazy k elektronickému tržišti  /  Pro koho je využívání e-tržiště povinné?

Výpis systémových zpráv

Pro koho je využívání e-tržiště povinné?

Povinnost používat elektronické tržiště se řídí druhem zadavatele, předmětem zakázky a její předpokládanou hodnotou.

Podle zadavatele

Povinnost je uložena všem:

  • ústředním orgánům státní správy (ÚOSS) tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných ze strany ÚOSS při zadávání vymezených veřejných zakázek
  • podřízeným organizacím jednotlivých ÚOSS, kteří jsou veřejnými zadavateli dle ustanovení § 2 odst. 2písm. a) a b) ZVZ tak, aby prostřednictvím e-tržiště bylo zadáváno 100 % finančního objemu vynakládaných podřízenými organizacemi ÚOSS při zadávání vymezených veřejných zakázek

Podle předmětu zakázky

Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky, kde předmětem zakázky jsou vyjmenované standardizovatelné komodity.

Podle předpokládané hodnoty

Prostřednictvím tržiště se zadávají veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky.

Kontextová navigace