Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Obecné dotazy k elektronickému tržišti  /  Potřebuji jako zadavatel komerční certifikát ?

Výpis systémových zpráv

Potřebuji jako zadavatel komerční certifikát ?

Ano. Je nutné si vyřídit komerční certifikát.

Ano. Při vypisování podlimitních zakázek je dána povinnost nabídky šifrovat. Při specifikaci vloží zadavatel veřejnou část klíče (komerčního certifikátu) k dané zakázce. Systém sám pomocí java apletu zašifruje nabídky jednotlivých dodavatelů.

Odšifrování nabídek provede systém připojením soukromé části šifrovacího klíče (komerčního certifikátu)

V současnosti době existují tři poskytovatelé této služby (někdy bývají také označovány jako kvalifikované certifikační autority):

-          společnost I.CA (První certifikační autorita, a. s.), (http://www.ica.cz/Certifikaty.aspx)

-          Česká pošta, s. p. ,( http://www.postsignum.cz/)                  

-          eIdentity a. s. (http://www.eidentity.cz/app)

Všechny výše uvedené společnosti byly pověřeny Ministerstvem vnitra pro poskytování služeb tohoto druhu a je tedy možné vybrat si jakoukoliv z nich. Přesné podmínky vydání pro takovéhoto certifikátu naleznete na www stránkách příslušných poskytovatelů a to včetně formulářů pro vyřízení Vaší žádosti.                                                      

Kontextová navigace