Domů  /  Informační deska  /  Nový systém zadávání veřejných zakázek může přinést zmatek

Výpis systémových zpráv

Nový systém zadávání veřejných zakázek může přinést zmatek

BRNO - Od července přestane fungovat stávající systém zadávání veřejných zakázek. Většina orgánů státní správy bude proto nucena veřejné zakázky zadávat na nových e-tržištích, která jsou již plně funkční. Přechod na nový systém však může ve zlomovém období na přelomu června a července vyvolat mezi institucemi zmatek. Úřady a další orgány státní správy totiž s přechodem na používání e-tržišť čekají až na poslední chvíli.

Důležitou změnou v případě elektronických tržišť nové generace je rozšířený seznam standardizovaných komodit, pro jejichž pořízení je nutné využít e-tržiště. To přivádí do systému i nové uživatele, kteří dosud nemají s elektronickým zadáváním zakázek žádné zkušenosti. Až dosud totiž byly prostřednictvím e-tržišť vypisovány především veřejné zakázky na dodání vybavení z oblasti informačních a komunikačních technologií. “Mezi standardizované komodity bude nově patřit například vybavení kanceláře či úklidové služby. S novými e-tržišti se tak musí seznámit i nové úseky orgánů státní správy. Zahrnutí nových komodit pak představuje zajímavou příležitost pro dodavatele, kteří tyto nové produkty a služby nabízejí,“ říká David Horký, ředitel Gemin.cz, prvního fungujícího elektronického tržiště nové generace v České republice.

Systém vyžaduje český elektronický podpis

V rámci příprav by zadavatelé i dodavatelé měli provést registraci do e-tržiště a zřídit si elektronický podpis. Právě nutnost elektronického podpisu se ukazuje jako jedno z největších úskalí registrace do nového systému. Potvrzují to i pracovníci centra technické podpory e-tržiště Gemin.cz, které je jedním ze dvou dosud fungujících systémů tohoto druhu na českém trhu. Bez elektronického podpisu není možné e-tržiště využívat. Akceptovány jsou navíc jen certifikáty vydané třemi tuzemskými akreditovanými poskytovateli. Pokud tedy zadavatel či dodavatel vlastní pouze zahraniční certifikát pro elektronický podpis, bude si muset zřídit i certifikát od jednoho z českých poskytovatelů. Nápor na české certifikační autority tak bude v přelomovém období pravděpodobně značný. Z toho důvodu není dobré vyčkávat s přihlášením do systému až na začátek července letošního roku.

Štěstí přeje připraveným

Začátek července bude bezpochyby v mnoha směrech představovat přelomový okamžik ve způsobu vypisování veřejných zakázek. Doporučením z mojí strany je začít se o nastávající změny zajímat už nyní a neodkládat přestup na nový systém až na poslední chvíli. “Pro období povinného přestupu na nový systém školíme pro tržiště Gemin.cz nové personální posily. Ti doplní tým současných zaměstnanců technické podpory a lektorů, kteří zájemcům představují správné zacházení s e-tržištěm,“ informoval David Horký. Přesto je pro zadavatele i dodavatele nepochybně výhodnější, pokud se s novým systémem seznámí už nyní a dobrovolně se zaregistrují na e-tržišti s předstihem. Pokud totiž nyní využijí dobrovolné registrace, v době povinného vypisování veřejných zakázek už budou s novým systémem řádně obeznámeni. Vyhnou se tak případným komplikacím způsobeným vlastní nepřipraveností.

Gemin.cz je první fungující elektronické tržiště nové generace v České republice, které získalo akceptaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR Tato webová aplikace je určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. Zakázky do e-tržiště zadávají veřejní i dotovaní zadavatelé, účastnit zakázek se může každý subjekt, který splní požadavky popsané v zakázce a v provozním řádu tržiště. Hlavním smyslem e-tržiště je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek, které se týkají běžně nakupovaných komodit.


Vydáno 14. 6. 2012, Buildingnews.cz, str. 00

Článek zveřejněn na: http://www.buildingnews.cz/zpravy-dne/novy-system-zadavani-verejnych-zakazek-muze-prinest-zmatek.html

Kontextová navigace