Domů  /  Informační deska  /  Nový systém zadávání veřejných zakázek může přinést zmatek

Výpis systémových zpráv

Nový systém zadávání veřejných zakázek může přinést zmatek

Od července přestane fungovat stávající systém zadávání veřejných zakázek. Většina orgánů státní správy bude proto nucena veřejné zakázky zadávat na nových e-tržištích, která jsou již plně funkční. Přechod na nový systém však může ve zlomovém období na přelomu června a července vyvolat mezi institucemi zmatek. Úřady a další orgány státní správy totiž s přechodem na používání e-tržišť čekají až na poslední chvíli.

Od 1. července 2012 budou muset všechny ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace povinně vypisovat zákonem stanovené veřejné zakázky na e-tržištích nové generace. Dobrovolné registrace od května však zatím využilo jen několik desítek zadavatelů z celkového počtu 540 státních institucí.

 

Veřejné zakázky se vztahují na nové komodity

Důležitou změnou v případě elektronických tržišť nové generace je rozšířený seznam standardizovaných komodit, pro jejichž pořízení je nutné využít e-tržiště. To přivádí do systému i nové uživatele, kteří dosud nemají s elektronickým zadáváním zakázek žádné zkušenosti. Až dosud totiž byly prostřednictvím e-tržišť vypisovány především veřejné zakázky na dodání vybavení z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Mezi standardizované komodity bude nově patřit například vybavení kanceláře či úklidové služby. S novými e-tržišti se tak musí seznámit i nové úseky orgánů státní správy. Zahrnutí nových komodit pak představuje zajímavou příležitost pro dodavatele, kteří tyto nové produkty a služby nabízejí.

 

Systém vyžaduje český elektronický podpis

V rámci příprav by zadavatelé i dodavatelé měli provést registraci do e-tržiště a zřídit si elektronický podpis. Právě nutnost elektronického podpisu se ukazuje jako jedno z největších úskalí registrace do nového systému. Potvrzují to i pracovníci centra technické podpory e-tržiště Gemin.cz, které je jedním ze dvou dosud fungujících systémů tohoto druhu na českém trhu. Tito vyškolení pracovníci nejčastěji řeší právě dotazy ohledně problematiky elektronického podpisu.

 

Bez elektronického podpisu není možné e-tržiště využívat. Akceptovány jsou navíc jen certifikáty vydané třemi tuzemskými akreditovanými poskytovateli. Pokud tedy zadavatel či dodavatel vlastní pouze zahraniční certifikát pro elektronický podpis, bude si muset zřídit i certifikát od jednoho z českých poskytovatelů. Nápor na české certifikační autority tak bude v přelomovém období pravděpodobně značný. Z toho důvodu není dobré vyčkávat s přihlášením do systému až na začátek července letošního roku.

 

Štěstí přeje připraveným

Začátek července bude bezpochyby v mnoha směrech představovat přelomový okamžik ve způsobu vypisování veřejných zakázek. Doporučením z mojí strany je začít se o nastávající změny zajímat už nyní a neodkládat přestup na nový systém až na poslední chvíli.

 

Pro období povinného přestupu na nový systém školíme pro tržiště Gemin.cz nové personální posily. Ti doplní tým současných zaměstnanců technické podpory a lektorů, kteří zájemcům představují správné zacházení s e-tržištěm. Přesto je pro zadavatele i dodavatele nepochybně výhodnější, pokud se s novým systémem seznámí už nyní a dobrovolně se zaregistrují na e-tržišti s předstihem. Pokud totiž nyní využijí dobrovolné registrace, v době povinného vypisování veřejných zakázek už budou s novým systémem řádně obeznámeni. Vyhnou se tak případným komplikacím způsobeným vlastní nepřipraveností.


Vydáno 12. 6. 2012, Stavitel.iHNed.cz, str. 00

Článek zveřejněn na: http://Stavitel.iHNed.cz/c1-56123590-novy-system-zadavani-verejnych-zakazek-muze-prinest-zmatek

Kontextová navigace