Domů  /  Informační deska  /  Nový systém e-tržišť začal fungovat, IeN však nekončí

Výpis systémových zpráv

Nový systém e-tržišť začal fungovat, IeN však nekončí

Od 3. května začal fungovat nový systém e-tržišť. Prvním e-tržištěm, které v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek úspěšně prošlo akceptačními testy, je GEMIN od společnosti Syntaxit. Zadavatelé jej tak mohou začít využívat už nyní, ačkoliv povinnost zadávat veřejné zakázky na e-tržištích mají ústřední orgány státní správy a jejich vybrané podřízené organizace až od 1. července 2012.

Zavedení nového systému e-tržišť je jedním z podstatných kroků v procesu elektronizace veřejných zakázek. Akceptačními testy by do konce června měla projít ještě další čtyři e-tržiště, která vybralo v koncesním řízení Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Jak vysvětluje odborník na elektronizaci veřejných zakázek, ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar, systém e-tržišť je součástí projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), který představuje jeden z kroků v postupné elektronizaci veřejné správy.

NIPEZ se skládá ze tří částí. Jednou je Věstník veřejných zakázek, tedy Informační systém pro uveřejňování veřejných zakázek. Druhou částí jsou e-tržiště, která existují již dlouho, avšak zatím zůstávala poněkud stranou zájmu i územních samosprávných celků. Třetí částí je Národní elektronický nástroj (NEN), který je v procesu přípravy.

»MMR právě proto ve Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek uvádí jako jednu z možností rovněž využívání Individuálního elektronického nástroje (IEN). IEN jsou informační systémy s více či méně ucelenou funkcionalitou pro zadávání veřejných zakázek, jež si vytvářejí ti zadavatelé, kteří nechtějí používat NEN. Zadavateli, tedy městu, kraji či resortu, se tak nabízí možnost svobodné volby,« podotýká Vítězslav Grygar a odkazuje i na vládní Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy.

Ta totiž mj. uvádějí: »Pokud zadavatelé už pro zadávání veřejných zakázek používají jiný elektronický nástroj splňující požadavky Technické specifikace a požadavky zákona na elektronické nástroje (IEN), mohou požádat správce (MMR) o udělení výjimky z povinnosti používat e-tržiště.« »Ať už však zvolíme ten či onen elektronický nástroj, cíl je jasný. Využití efektivních nástrojů při provozním řízení organizací spravovaných státem nebo územními samosprávnými celky,« uzavírá Vítězslav Grygar.

***

Co jsou e-tržiště

  • Jsou určena pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelného zboží, služeb či stavebních prací (tzv. komodit), tedy např. kancelářského vybavení a potřeb, počítačů atd.
  • Povinnost zadávat určené veřejné zakázky prostřednictvím e-tržišť mají v novém systému ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace, tedy organizační složky státu a státní příspěvkové organizace jednotlivých ústředních orgánů.
  • Využívání e-tržišť není však omezeno pouze na tyto tzv. povinné subjekty. Ostatní zadavatelé, např. územní samosprávné celky, mohou tento nástroj využívat za stejných podmínek jako organizace, které mají povinnost používat e-tržiště danou.
  • Povinnost zadávat zakázky na e-tržištích se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v hodnotě od 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě definovaných rámcových smluv s více uchazeči.
  • Více informací lze najít na adrese www.portalvz. cz/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy.

Vydáno 6.6.2012, Moderní obec, str. 03, Spektrum

Kontextová navigace