Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Novinky  /  Zúčastnili jsme se semináře Elektronické nástroje v současné praxi veřejných zakázek

Výpis systémových zpráv

Zúčastnili jsme se semináře Elektronické nástroje v současné praxi veřejných zakázek

Dne 27.9.2011 se naše společnost ve spolupráci s QCM, s.r.o. zúčastnila odborné konference pořádané asociací APUEN, která sdružuje organizace působící v oblasti elektronizace veřejných zakázek.

Účastí na podobných akcích se snažíme přispět svojí pověstnou „troškou do mlýna“ k popularizaci a osvětě při využívání elektronických nástrojů v procesu zadávání veřejných zakázek. Celá akce měla za účel seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky na poli elektronických nástrojů a jejich využití v praxi, a reakce z publika jednoznačně potvrzují obrovský potenciál úspor a dalších výhod při využívání moderních metod elektronizace VZ.

Kontextová navigace