Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Novinky  /  Zadávání předmětu veřejné zakázky pomocí NIPEZ číselníku

Výpis systémových zpráv

Zadávání předmětu veřejné zakázky pomocí NIPEZ číselníku

V rámci specifikace předmětu zakázky je nyní možné využívat i parametry pro popis jeho položek. Pokud poptáváte například zemní plyn, nabídne se vám Počet velkoodběrných míst nebo Předpokládaný roční odběr a stačí doplnit poptávané hodnoty.

Cílem jednotného popisu zboží a služeb – komodit – nakupovaných orgány a organizacemi veřejné správy je, vedle podpory dosažení snížení cen nakupovaných komodit, také dosažení následujících efektů:

  • Významné zpřesnění popisu předmětu VZ
  • Zefektivnění standardizace komodit v resortech jednotlivých zadavatelů (např. standardizace komodit v rámci implementace resortních systémů centralizovaného zadávání)
  • Výrazné zjednodušení pro stanovování komoditní povinnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR (např. při revizi komoditní povinnosti pro e-tržiště)
  • Úspora transakčních nákladů v důsledku snížení administrativní náročnosti při zadávání veřejných zakázek

Používání strukturovaného popisu předmětu zakázky je dobrovolné a stále zůstává i varianta textového popisu.

Implementace číselníku NIPEZ v tržišti Gemin včetně parametrů položek byla úspěšně ukončena akceptací 28.6.2012.

Odkaz

Kontextová navigace