Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Novinky  /  Novela zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výpis systémových zpráv

Novela zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Jednou ze zásadních legislativních změn v tomto roce bude bezesporu i novela zákona o veřejných zakázkách.

Podoba nového zákona se totiž dotkne doslova všech státních a samosprávních institucí v ČR. Konkrétní obsah novely je poměrně rozsáhlý (podrobné informace o obsahu novely naleznete na stránkach Ministerstva pro místní rozvoj), nicméně důležité je hlavně to, v jaké podobě bude nakonec novela schválena, a zda vůbec. Před koncem roku vrátil Senát novelu do poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Na 1. zasedání PSP v letošním roce (31. ledna 2012) bude tedy sněmovna hlasovat buďto o přijetí návrhů Senátu, příp. může nadpoloviční většinou schválit návrh novely v původním znění. Pokud však nenastane ani jedna z těchto variant, bude nadále platný ZVZ ve stávající podobě. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Kontextová navigace