Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Novinky  /  Nová verze elektronického tržiště Gemin

Výpis systémových zpráv

Nová verze elektronického tržiště Gemin

Dnes pro vás naše vývojové oddělení připravilo další verzi elektronického tržiště Gemin, která obsahuje nemalou řadu vylepšení a nových funkcí.

Některé z těch nejdůležitějších si můžete přečíst níže v seznamu. Věříme, že změny pomohou usnadnit vaši práci a budete naše tržiště nadále rádi používat.

Hlavní změny:

  • Do seznamu "Má zadávací řízení" přidán filtr na zobrazení pouze aktivních VZ.
  • Do seznamu dokumentů k ZŘ přidán k formulářům T05 - Nabídka pořadové číslo nabídky. Do nadpisu v detailu a PDF formuláře T05 při zobrazení zadavatelem přidáno pořadové číslo nabídky.
  • Přidáno editační tlačítko pro editaci odůvodnění vyloučení nabídky v krocích otevírání a posouzení nabídek. Toto tlačítko se zobrazí v případě, že je nabídka vyloučena.
  • Při použití inputu fulltext se nově vyhledává v názvu/popisu zakázky a v názvu/popisu položky předmětu.
  • Do aditivní služby Výdajové analýzy přidána možnost filtrovat pohled podle zadavatelů zakázek a sdílení analytiky v rámci organizace.
  • Přidána možnost odhlášení se z odběru systémových e-mailů.
  • Pro formuláře, které se podepisují, přidána indikace stavu "Podepsaný".

Kontextová navigace