Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Novinky  /  Elektronické tržiště Gemin zahájilo provoz

Výpis systémových zpráv

Elektronické tržiště Gemin zahájilo provoz

Elektronické tržiště Gemin zahájilo provoz. Momentálně probíhá schvalování před-registrovaných účtů dodavatelů. K dokončení plné registrace je třeba doložit doklady požadované provozním řádem a registraci podepsat elektronickým podpisem.

Jak bude další postup?

Dodavatelé i zadavatelé se již mohou registrovat na běžícím tržišti Gemin. Pro úspěšnou registraci je potřeba:

  • znát údaje o organizaci,
  • mít platný výpis z obchodního rejstříku,
  • disponovat elektronickým podpisem vystavený na osobu oprávněnou jednat za organizaci.

Pokud jste již udělali před-registraci, stačí se přihlásit a doplnit požadované dokumenty (viz níže) a žádost podepsat.

Schválený provozní řád je k dispozici na informační desce tržiště Gemin. Provozní řád uvádí, že:

Jako přílohu žádosti o registraci je žadatel o registraci povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V případě, že žadatel nebyl zřízen zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument. Z předložených dokumentů musí být zřejmé, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele. Jako přílohu žádosti o registraci přiloží žadatel také doklad jednající osoby o oprávnění jednat jménem či za žadatele.

Požadované dokumenty je možné doplnit po přihlášení do systému. Již registrované dodavatele i zadavatele budou pracovníci helpesku postupně kontaktovat. O schválení žádosti o registraci bude žadatel vždy informován prostřednictvím emailu.

Elektronický podpis

Pro práci s tržištěm bude nutné mít k dispozici elektronický podpis, připravili jsme pro vás stručný návod jak na to.

Školení

Primárně pro zadavatele, ale i pro dodavatele nabízíme možnost školení práce s elektronickým tržištěm Gemin.

Kontextová navigace