Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Novinky  /  Elektronické tržiště Gemin od července v novém.

Výpis systémových zpráv

Elektronické tržiště Gemin od července v novém.

Od 1. července funguje elektronické tržiště podle nových pravidel. Dobré věci, jako jsou: prověřená databáze dodavatelů, zaběhlé postupy, kompletní archiv dat od roku 2012 a další, se nemění.

Co se mění, je status tržiště. Tržiště nadále zpracovává pouze zakázky malého rozsahu. Ačkoliv má certifikaci, není pro zakázky malého rozsahu považováno za elektronický nástroj ve smyslu § 213 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  Pro zakázky VZMR se jedná o webový nákupní portál, který umožňuje zadavatelům efektivně nakupovat. Obavy Ministerstva pro místní rozvoj, aby se neporušoval §213, odst. 1, se tedy nenaplňují.

Další změnou, kterou zavádíme, je změna financování tržiště. Provoz tržiště bude placen procentním poplatkem od vítězného dodavatele. Základní sazba je 1,33%, nicméně může být nižší. Před podáním nabídky na konkrétní zakázku se dodavatelům vždy zobrazí cena, kterou zaplatí, v případě, že zakázku vyhrají. U některých zakázek může být cena i nulová a to v případě, že náklady na tuto zakázku na sebe bere zadavatel.

Věříme, že s novým tržištěm Gemin se vám i nadále bude dobře pracovat a my na oplátku slibujeme, že budeme tržiště dále vylepšovat, tak aby co nejlépe sloužilo svému účelu.

 

Právní rozbor, proč je možné platit za použití webového nákupního portálu

  • Pro účely zakázek malého rozsahu nemůže být e-tržiště chápáno jako elektronický nástroj podle § 213 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. (v případě zakázek v režimu zákona - např. v případě zjednodušených podlimitních řízení - je použití e-tržiště nadále zcela bezplatné pro zadavatele i dodavatele); Pro zakázky VZMR se jedná o webový nákupní portál, který umožňuje zadavatelům efektivně nakupovat.
  • Z provozního řádu tržiště vyplývá jednoznačná skutečnost, spočívající v aplikaci provizního modelu pouze na veřejné zakázky malého rozsahu, tedy na veřejné zakázky zadávané mimo režim ZZVZ na základě výjimky dle § 31 ZZVZ. Jakékoliv zpoplatnění účasti dodavatele v zadávacích řízeních veřejných zakázek zadávaných v režimu ZZVZ pak v uvedených materiálech zcela absentuje.
  • Ze ZZVZ pak dále vyplývá, že zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nepodléhá ZZVZ (vyjma dodržování zásad dle § 6 ZZVZ, viz výše) a tedy neimplikuje povinnost užít při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu elektronický nástroj ve smyslu § 213 ZZVZ. Případné přenesení nákladů nákupního procesu na vybraného dodavatele pak nemůže podléhat regulaci ZZVZ.
  • Pouhá skutečnost, kdy zadavatel používá pro zadávání veřejných zakázek certifikovaný elektronický nástroj, tedy postupuje přísněji, než po něm vyžaduje ZZVZ a naplňuje zásady stanovené § 6 ZZVZ, nemůže takového zadavatele stavět do méně výhodné pozice než zadavatele, který používá pro zadávání veřejných zakázek jiný systém, který není elektronickým nástrojem ve smyslu ZZVZ.

Provizní systém e-tržiště zároveň není založen na poplatcích za použití elektronického nástroje paušálně (tj. např. ve spojitosti s podáním nabídky, apod.), tedy nikterak neimplikuje zúžení počtu potenciálních zájemců o veřejné zakázky.

Kontextová navigace