Domů  /  Informační deska  /  Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo první e-tržiště

Výpis systémových zpráv

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo první e-tržiště

23. 5. 2012 - Prvním z e-tržišť, které v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek úspěšně prošlo akceptačními testy, je e-tržiště GEMIN od společnosti Syntaxit.

Zadavatelé jej mohou začít využívat již nyní, ačkoliv povinnost zadávat veřejné zakázky na e-tržištích mají ústřední orgány státní správy a jejich vybrané podřízené organizace až od 1. července 2012.

Do konce června by měla akceptačními testy projít i další čtyři e-tržiště, která ministerstvo pro místní rozvoj v koncesním řízení vybralo. Nový systém e-tržišť, který podstatně zprůhledňuje a zjednodušuje zadávání veřejných zakázek, je součástí projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a je dalším významným krokem v postupné elektronizaci veřejné správy. E-tržiště jsou určena pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelného zboží, služeb či stavebních prací (tzv. komodit), tedy např. kancelářského vybavení a potřeb, počítačů atd. Povinnost zadávat zakázky na e-tržištích se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit ve zjednodušeném podlimitním řízení.

NIPEZ se skládá ze tří částí. Jednou je tzv. Věstník veřejných zakázek, tedy Informační systém pro uveřejňování veřejných zakázek. Druhou částí jsou právě e-tržiště, která existují již dlouho, a veřejnou správou zatím moc využívána nebyla. Třetí částí je tzv. Národní elektronický nástroj (NEN), který je v procesu přípravy.

“Ministerstvo pro místní rozvoj právě proto ve Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek uvádí jako jednu z možností rovněž využívání Individuálního elektronického nástroje (IEN), a v zásadě dává zadavateli, tedy městu, kraji, či resortu, možnost svobodné volby, kde zorganizovat elektronické aukce, uvedl odborník na elektronizaci veřejných zakázek a ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar, s nímž již delší dobu spolupracuje ostravský magistrát a jeho podřízené organizace a společně tak ušetřili stovky milionů korun.

“Lidé na úřadech nemají až tak problém využívat e-aukce, e-tržiště a další nástroje. Často však nevědí, jak nastavit systémová pravidla, jak nastavit kontrolní mechanismy, aby bylo zajištěno fungování využívání těchto nástrojů a aby veřejná správa ne jen metodicky, ale fakticky snižovala své náklady. Především se jedná o vůli lidí, a to jak v politické sféře, u řídících pracovníků, tak i u konečných uživatelů nástrojů. A to jen zprovozněním nástroje, nebo metodikou nezměníte, leč je to krok správným směrem,“doplnil Vítězslav Grygar.

-jik-


Stavitel.iHNed.cz

Článek zveřejněn na: 

http://Stavitel.iHNed.cz/c1-55901960-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-spustilo-prvni-e-trziste


Kontextová navigace