Výpis systémových zpráv

Uzamčení VZ

ET-010-040-050

Zadavatel veřejnou zakázku uzamkne. Pokud bude VZ uzamčená, není možné k ní přikládat žádné informace, ani dokumenty, není možné v rámci VZ cokoliv editovat ani VZ posouvat do dalších aktivit.

Zadavatel však může VZ odemknout, přiložit dokumenty či informace k již provedeným úkonům, příp. editovat některé z údajů, není však možné přesunout VZ do další aktivity. Veškeré změny po odemčení jsou v systému zaznamenány. Následně uživatel VZ opět uzamkne.

Pokud byla VZ dělena na části, uživatel uzamkne pouze tu část VZ, které se evidence výsledku zadávacího řízení týkala.

Kontextová navigace