Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Výsledek zadávacího řízení  /  Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

Výpis systémových zpráv

Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti

ET-010-040-040

Zadavatel na základě své aktivity (příkazu) uveřejní níže uvedené údaje, které jsou již v systému zaevidovány.

V případě ZŘ otevřená výzva, e-aukce malého rozsahu pro VZMR, zjednodušené podlimitní řízení (výzva k podání nabídky již byla na začátku ZŘ uveřejňována).

 • Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího řízení“

V případě přímého zadání s předpokládanou hodnotou VZ vyšší než 200 tis. Kč

 • Název VZ – údaje z aktivity „ET-010-010-020-010 – Název VZ“

 • Kód z číselníku NIPEZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“

 • Kód z hlavního číselníku CPV – údaj z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“

 • Předpokládaná hodnota VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-070 – Předpokládaná hodnota VZ“ – uveřejněno bude však pouze v případě, že zadavatel v aktivitě uvedl, že bude předpokládaná hodnota VZ uvedena ve výzvě k podání nabídky či uveřejněna jinak v e-tržišti

 • Druh VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-040 – Druh VZ“

 • Odůvodnění pro použití výjimky - údaje z aktivity „ET-010-010-050 – Zpracování odůvodnění“

 • Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího řízení“

V případě ostatních ZŘ

 • Název VZ – údaje z aktivity „ET-010-010-020-010 – Název VZ“

 • Kód z číselníku NIPEZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“

 • Kód z hlavního číselníku CPV – údaj z aktivity „ET-010-010-020-030 – Předmět VZ“

 • Předpokládaná hodnota VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-070 – Předpokládaná hodnota VZ“ – uveřejněno bude však pouze v případě, že uživatel v aktivitě uvedl, že bude předpokládaná hodnota VZ uvedena ve výzvě k podání nabídky či uveřejněna jinak v e-tržišti

 • Druh VZ - údaje z aktivity „ET-010-010-020-040 – Druh VZ“

 • Údaje uvedené v aktivitě „ET-010-040-010 – Evidence výsledku zadávacího řízení“

Kontextová navigace