Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Výsledek zadávacího řízení  /  Uveřejnění oznámení o zadání zakázky ve VVZ

Výpis systémových zpráv

Uveřejnění oznámení o zadání zakázky ve VVZ

ET-010-040-030

Zadavatel připraví uveřejňovací formulář 03 - Oznámení o zadání zakázky. Formulář je systémem předvyplněn již evidovanými údaji. Uživatel vyplní zbývající položky.

Zadavatel odešle připravený formulář prostřednictvím e-tržiště Provozovateli VVZ k uveřejnění. Uživatel bude při odeslání oznámení systémem vyzván k připojení zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.

Systém automaticky přijme a zaeviduje potvrzení o přijetí formuláře k uveřejnění zaslané Provozovatelem VVZ a k veřejné zakázce přiřadí evidenční číslo ve VVZ, které bylo součástí potvrzení. Systém následně automaticky přijme a zaeviduje potvrzení o uveřejnění formuláře ve  VVZ zaslané Provozovatelem VVZ včetně data uveřejnění.

Kontextová navigace